Soarele de pe cer

Se strecură printre mașini cu ochii scânteietori. Ținea strâns în mâini un pachet mic, ca pe o comoară. Vioaie, cu trupul subțire, sărea din când în când peste obiecte doar de ea văzute. Rochița largă, până la genunchi, era pătată și prăfuită. Pantoful din piciorul drept îi lipsea, iar șosetele îi erau peticite pe alocuri. [...]