Cezura

  da, ne-au minţit, pe mine şi pe urmaşii urmaşilor noştri; tot ce au transmis, din generaţii în generaţii, a fost doar minciună; niciodată n-au construit, n-au clădit, n-au ctitorit, nu şi-au băgat femeia în cuibul de piatră al Mânăstirii Argeş, niciodată vreuna n-a evadat de acolo, niciodată să fi fost zidită, niciodată chinuită; da, [...]